Home

Welkom bij de Vereniging Gezamenlijke Ondernemers Noord-Beveland, kortweg de GON.

De GON is dé ondernemersvereniging van en voor Noord-Bevelandse ondernemers. De doelstelling zoals opgenomen in de statuten is: "Het behartigen van de belangen van de ondernemers en ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf, vrije beroepsbeoefenaars en ambachtslieden daartoe begrepen, die gevestigd of anderszins actief zijn in de gemeente Noord-Beveland". Voor alle eilandelijke ondernemerszaken kunt u bij de GON terecht.
  • De GON is hét aanspreekpunt voor zaken die het lokale belang overstijgen
  • De GON zorgt voor afstemming van eilandbrede activiteiten
  • De GON is de gesprekspartner voor Gemeente Noord-Beveland, het MKB, de KVK Zuidwest Nederland en Economisch Impuls Zeeland
  • De GON biedt regelmatig mogelijkheden voor informeel contact tussen de ondernemers onderling en met de overheden en andere zakelijke partners
  • De GON initieert en ondersteunt bij het opstarten van concrete projecten en activiteiten

Actueel

U heeft het wellicht vernomen dat er binnen het bestuur enkele wisselingen geweest zijn; waaronder het aftreden van onze zeer gewaardeerde secretaresse Henriette van de Berg.
Afgelopen jaren heeft zij zowel voor als achter de schermen een hoop werk verricht waaronder sinds januari het opzetten van een nieuwsbrief. Gezien de veelal positieve berichten hierover willen wij hier graag mee door gaan. Wilt u iets kwijt in deze nieuwsbrief denk aan: evenementen, nieuws uit de ondernemersverengingen e.d. laat het ons weten! Wij nemen het graag voor u op in de nieuwsbrief.