Projecten > Algemeen

Algemeen

Vanuit de GON worden diverse eilandbrede projecten geïnitieerd of ondersteund. Via het Platform Economie en Toerisme praten de diverse brancheorganisatie op het eiland (waaronder dus de GON), samen met de gemeente en partijen als Economische Impuls Zeeland en de Rabobank over de aanpak en invulling van deze projecten. Daar wordt ook bepaald welke partij zich als ‘trekker’ over een project ontfermt.

Soms heeft de GON ook eigen, zelfstandige projecten zoals bijvoorbeeld de cadeaubon.

Stand van zaken lopende projecten

Update projecten januari 2018

Promotie Noord-Beveland en Rond de Pomp
Eind oktober is er overleg geweest met de gemeente, GON en de VVV over het plan. Besloten is toen dat er nog geen stichting zou worden opgericht maar met een eerste uitvoering gestart zou worden. Fase 1 van het project. Daar moest dan wel een voorstel/offerte voor gemaakt worden. Het plan dat het projectteam hiervoor gemaakt heeft, is afgeketst. Ze hadden ingezet op draagvlak en betrokkenheid creëren met als eerste mijlpaal in juni een symposium. De gemeente vindt het kostenplaatje veel te hoog dus ze moeten terug naar de tekentafel.
Inmiddels had het projectteam ook een nieuwe aanvraag gedaan bij de Rabobank. Daar is € 20.000 gereserveerd, met als kanttekening wel voor zichtbare toepassingen.
In maart wordt dit verder opgepakt.

Professionalisering evenementen en activiteiten door vrijwilligers
De organisatie van evenementen en activiteiten door vrijwilligers staat onder druk door toenemende regels en eisen vanuit de overheid. Wat we willen bereiken is een stukje vereenvoudiging voor de organisatoren en samenwerkingsvoordelen waar mogelijk. Dit heeft betrekking op de vlakken:
- Organisatie van evenementen (vanuit vergunning bijvoorbeeld een bijlage maken met tips en tricks)
- Promotie van evenementen (samen afspraken maken en handen ineenslaan o.a. met gemeente over gebruik driehoeksborden en kernenborden)
- Vrijwilligers inzetten bij evenementen (kijken naar het opzetten van een duurzame vrijwilligerspoule met o.a. EHBO’ers en verkeersregelaars)

Samen met Josje de Koning zal Sandra Dekker (als projectcoördinator van de GON) hier een projectplan (max 1 A4) voor opstellen en verder de begeleiding van dit traject samen met haar op zich nemen.
 
Zomerbus (geen GON-project maar wel noemenswaardig)
Gemeente Noord-Beveland heeft besloten niet meer mee te doen met de Zomerbus (het Beveland brede project) in 2018. Het is hier onder de deelnemers niet als heel succesvol ervaren. Er waren ook maar twee die graag ermee verder wilden. De deelnemers hebben het in de zomer zo druk dat ze het gevoel hebben dat de Zomerbus (qua pauzehaltes) eerder overlast geeft dan iets oplevert. Voor de organisatie van de Zomerbus gaf dit veel problemen omdat er niet echt medewerking werd verleend aan de ontvangst van Zomerbusgasten, reserveren parkeerruimte voor de bus etc.
Er wordt nu wel gekeken om toch een keer een pilot te doen met de Zomerbus als festivalbus. In eerste instantie tijdens EEF. Dit mede omdat Bij Rudy van het Westeinde er weinig tot geen kampeerplekken meer zijn voor bezoekers van het festival. Dit zou opgelost kunnen worden met arrangementen bij andere campings inclusief vervoer. (Tevens stimulering ZeelandPas.)
  Druk artikel af Verstuur artikel